Partnership with Spætt

Kristoffer Lande
June 3, 2021
Gobi har inngått et partnership med Spætt, som muliggjør rask og profesjonell story-produksjon for kunder i Trondheims-området.

Spætt Film er samarbeidspartner med Gobi Stories, og lager engasjerende filmer for deres kunder.

I forbindelse med inngåelse av partnerskap har vi har basert på vår felles erfaring utarbeidet tre ulike pakkeløsninger som skal gjøre at våre kunder, uavhengig av ambisjonsnivå og størrelse, skal kunne lage og distribuere godt innhold i story-formatet.

Disse alternativene skal kunne gi et godt produkt, som også er bærekraftig økonomisk sett, noe som gjør det enklere å kunne produsere opp en viss mengde i løpet av et driftsår.

En godt oppbygget film i et Story-format er en utmerket måte å dokumenterte og visualisere for
eksempel:

  • Hvordan det er å jobbe i bedriften
  • Hva bedriften jobber med
  • Hvilke produkter man leverer
  • Produktlanseringer

Dette er eksempelfilmer som representerer de 3 pakkene, og kan brukes som inspirasjon for å se hva man kan forvente ved å velge Spætt som produsent av stories.

EFFEKTIV FREMDRIFT
En filmproduksjon med Spætt Film innebærer følgende tidsbruk for dere:

  • Et eller to innledende møter for å bli kjent med bedriften og kontaktperson, samt diskutere
    mulige løsninger
  • En halv til to dager filming
  • En vurdering av utkast til klipp
  • Godkjenning/overlevering av ferdig film